Hubungi Kami | Soalan Lazim | Pautan

 

Pelan Strategik INFRA

Pelan Strategik INFRA 2010-2015 mengambil kira Misi Nasional Negara, Wawasan 2020 dan Program Transformasi Kerajaan (GTP). Memandangkan. perancangan dan pelaksanaan Pelan Strategik INFRA ini akan bermula mulai tahun 2010, maka INFRA akan memastikan pelaksanaan program-program selari dengan matlamat Misi Nasional.

Pelan Strategik INFRA 2010-2015 ini telah dirangka dan direncanakan bersesuaian dengan cabaran dan keperluan semasa berdasarkan senario perubahan persekitaran serta pelaksanaan program-program dan dasar kerajaan yang banyak menekankan tentang kepentingan pembangunan modal insan bagi memastikan Sembilan cabaran Wawasan 2020 yang hanya tinggal sepuluh tahun dapat direalisasikan oleh seluruh warga Malaysia khususnya masyarakat luar bandar yang menjadi kumpulan sasar INFRA sendiri.

Pelan ini mengenal pasti strategi-strategi dan pelan-pelan tindakan yang mencakupi seluruh aspek yang perlu dijangkaui oleh INFRA untuk memastikan setiap yang terlibat dalam pelaksanaan Pelan Strategik ini memperoleh manfaat bukan hanya dalam jangka masa setahun-dua, malahan outcome daripada pelaksanaan pelan ini dapat diukur dan dilihat menjelang tahun akhir pelaksanaan pelan ini.

Tumpuan diberikan kepada usaha penambahbaikan mekanisme pelaksanaan, penyelarasan, pemantauan dan penilaian agar program yang dilaksanakan dapat mencapai matlamat yang disasarkan. Pelan Strategik INFRA 2010-2015 menggariskan tumpuan, teras dan sasaran strategik ke arah mencapai objektif strategik untuk tempoh lima tahun. Mekanisma khas bagi memantau pelaksanaan pelan strategik ini akan dibentuk bagi memastikan pelan ini dapat dilaksanakan mengikut jadual.

Impak dari pelan strategik ini sudah tentu untuk melihat masyarakat desa berupaya merencana dan melaksanakan program pembangunan di kampung-kampung mereka sendiri hasil bimbingan dan latihan yang INFRA berikan. Maka, hasrat untuk melihat desa itu sebagai satu entiti yang maju, menarik dan menguntungkan dalam cara dan gaya tersendiri tanpa memingirkan budaya dan nilai-nilai etika tinggi masyarakat desa yang telah diamalkan zaman-berzaman.

Pelawat

Hari ini 19

Semalam 135

Mingguan 19

Bulanan 1905

Jumlah Pelawat 734368

INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA)
Kementerian Pembangunan Luar Bandar
Lot 2A, Persiaran Institusi,
43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan
Kod QrT: +603-87352400
F: +603-89265901
E: info@infra.gov.my

W3c Setting / Tetapan W3c
Select Color Theme / Pilih Warna Tema
Green Dark_Green Oranges Yellow
Font-size / Saiz Tulisan
Font-family / Jenis Tulisan

Background Image / Imej Latar
Language / Bahasa
English   Bahasa  Bahasa
Scroll to top