Hubungi Kami | Soalan Lazim | Pautan

 
 • Dato' Ibrahim bin Muhamad (24 November 2010-2015)
 • Datuk Abd Jabar bin Che Nai (2008-23 November 2010)
 • Datuk Hajjah Jamaliah binti Kamis (2006-2008)
 • Datuk Dr. Mohd. Tap bin Salleh (2004-2006)
 • Dato' Azman bin Abdul Rashid (2002-2004)
 • Dato' Rahmah binti Kasim (1999-2002)
 • Dato' Hilmi bin Mohd. Nor (1994-1997)
 • Dato' Ismail bin Mansor (1988-1988)
 • Dato' Sha'aya bin Basheer (1983-1988)
 • Encik Harun bin Din (1981-1983)
 • Encik Ishak bin Pateh Akhir (1974-1976)
 • Encik Abdul Aziz bin Mohd. Ali (1973-1974)
 • Dato' Harun bin Ariffin (1969-1972)
 • Dato' Mohamed bin Shamsuddin (1967-1969)
 • Encik Ma'arof bin Sheikh Ahmad (1963-1967)
 • Tunku Mohamed bin Tunku Besar Burhanuddin (1961-1963)
 • Encik Mohamed bin Baba (1959-1961)

Pelawat

Hari ini 29

Semalam 135

Mingguan 29

Bulanan 1915

Jumlah Pelawat 734378

INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA)
Kementerian Pembangunan Luar Bandar
Lot 2A, Persiaran Institusi,
43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan
Kod QrT: +603-87352400
F: +603-89265901
E: info@infra.gov.my

W3c Setting / Tetapan W3c
Select Color Theme / Pilih Warna Tema
Green Dark_Green Oranges Yellow
Font-size / Saiz Tulisan
Font-family / Jenis Tulisan

Background Image / Imej Latar
Language / Bahasa
English   Bahasa  Bahasa
Scroll to top