Hubungi Kami | Soalan Lazim | Pautan

 
  Janji Suku Tahun
Pertama
(Jan-Mac)
Suku Tahun
Kedua
(Apr-Jun)
Suku Tahun
Ketiga
(Jul-Sep)
Suku Tahun
Keempat
(Okt-Dis)
Peratus
Perkhidmatan
(%)
Jumlah
Keseluruhan
Nota: Pengemaskinian dibuat mengikut suku tahun
1) Melaksanakan sekurang-kurangnya 95 peratus daripada senarai kursus yang diluluskan bagi tahun semasa - 2 kursus antarabangsa  33 siri kursus 15 siri kursus 100% 50 siri 
2) Memaklumkan kepada pelanggan tentang perancangan dan pelaksanaan latihan sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelum program bermula - 2 kursus antarabangsa  33 siri kursus 15 siri kursus 100% 50 siri  
3) Memastikan sekurang-kurangnya 80 peratus peserta yang mengikuti program latihan berpuas hati dengan pengendalian dan penyampaian sesi latihan oleh tenaga dalaman dan luaran - 118 peserta 875 peserta

750 peserta 

100% 1723 peserta 
4) Menyelia dan menyelaras pelaksanaan program kajian dan penyelidikan sekurang-kurangnya enam (6) kali setahun melalui Jawatankuasa Induk Kajian - 1 kali mesyuarat JKKK Bil. 1/2016 1 kali mesyuarat JKKK Bil. 2/2016 1 kali mesyuarat JKKK Bil. 3/2016 100% 3 kali mesyuarat
5) Melaksanakan penilaian outcome pembangunan program INFRA mengikut ketetapan Panel Penilaian dan Pemantauan - - 1 penilaian outcome Pembangunan - 100% 1 penilaian outcome Pembangunan
6) Memastikan pelaksanaan dua (2) bengkel atau kursus untuk meningkatkan kemahiran penyelidikan -

1 kali bengkel/kursus

 

-

1 kali bengkel/kursus

 

100%

2 kali bengkel/kursus

 

7) Menerbitkan penulisan Artikel Penyelidikan  minimum satu (1) artikel berasaskan penyelidikan saintifik (ilmiah) ditulis sekali setahun - -

1 penulisan Artikel Penyelidikan

 

- 100%

1 penulisan Artikel Penyelidikan

 

8) Memastikan sekurangnya-kurangnya 80 peratus peserta kursus berpuas hati dengan kemudahan latihan, penginapan dan sajian -
118 peserta

875 peserta 
750 peserta 100% 1723 peserta
9) Memberi maklum balas awal bagi setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh tiga (3) hari berkerja 28 pertanyaan diterima 18 pertanyaan diterima
10 pertanyaan diterima
- 100  56

 

Pelawat

Hari ini 265

Semalam 209

Mingguan 265

Bulanan 4505

Jumlah Pelawat 715082

INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA)
Kementerian Pembangunan Luar Bandar
Lot 2A, Persiaran Institusi,
43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan
Kod QrT: +603-87352400
F: +603-89265901
E: info@infra.gov.my

W3c Setting / Tetapan W3c
Select Color Theme / Pilih Warna Tema
Green Dark_Green Oranges Yellow
Font-size / Saiz Tulisan
Font-family / Jenis Tulisan

Background Image / Imej Latar
Language / Bahasa
English   Bahasa  Bahasa
Scroll to top