Hubungi Kami | Soalan Lazim | Pautan

 
  Janji Suku Tahun
Pertama
(Jan-Mac)
Suku Tahun
Kedua
(Apr-Jun)
Suku Tahun
Ketiga
(Jul-Sep)
Suku Tahun
Keempat
(Okt-Dis)
Peratus
Perkhidmatan
(%)
Jumlah
Keseluruhan
Nota: Pengemaskinian dibuat mengikut suku tahun
1) Melaksanakan sekurang-kurangnya 95 peratus daripada senarai kursus yang diluluskan bagi tahun semasa - 2 kursus antarabangsa  33 siri kursus 15 siri kursus 100% 50 siri 
2) Memaklumkan kepada pelanggan tentang perancangan dan pelaksanaan latihan sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelum program bermula - 2 kursus antarabangsa  33 siri kursus 15 siri kursus 100% 50 siri  
3) Memastikan sekurang-kurangnya 80 peratus peserta yang mengikuti program latihan berpuas hati dengan pengendalian dan penyampaian sesi latihan oleh tenaga dalaman dan luaran - 118 peserta 875 peserta

750 peserta 

100% 1723 peserta 
4) Menyelia dan menyelaras pelaksanaan program kajian dan penyelidikan sekurang-kurangnya enam (6) kali setahun melalui Jawatankuasa Induk Kajian - 1 kali mesyuarat JKKK Bil. 1/2016 1 kali mesyuarat JKKK Bil. 2/2016 1 kali mesyuarat JKKK Bil. 3/2016 100% 3 kali mesyuarat
5) Melaksanakan penilaian outcome pembangunan program INFRA mengikut ketetapan Panel Penilaian dan Pemantauan - - 1 penilaian outcome Pembangunan - 100% 1 penilaian outcome Pembangunan
6) Memastikan pelaksanaan dua (2) bengkel atau kursus untuk meningkatkan kemahiran penyelidikan -

1 kali bengkel/kursus

 

-

1 kali bengkel/kursus

 

100%

2 kali bengkel/kursus

 

7) Menerbitkan penulisan Artikel Penyelidikan  minimum satu (1) artikel berasaskan penyelidikan saintifik (ilmiah) ditulis sekali setahun - -

1 penulisan Artikel Penyelidikan

 

- 100%

1 penulisan Artikel Penyelidikan

 

8) Memastikan sekurangnya-kurangnya 80 peratus peserta kursus berpuas hati dengan kemudahan latihan, penginapan dan sajian -
118 peserta

875 peserta 
750 peserta 100% 1723 peserta
9) Memberi maklum balas awal bagi setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh tiga (3) hari berkerja 28 pertanyaan diterima 18 pertanyaan diterima
10 pertanyaan diterima
- 100  56

 

Pelawat

Hari ini 7

Semalam 135

Mingguan 7

Bulanan 1893

Jumlah Pelawat 734356

INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA)
Kementerian Pembangunan Luar Bandar
Lot 2A, Persiaran Institusi,
43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan
Kod QrT: +603-87352400
F: +603-89265901
E: info@infra.gov.my

W3c Setting / Tetapan W3c
Select Color Theme / Pilih Warna Tema
Green Dark_Green Oranges Yellow
Font-size / Saiz Tulisan
Font-family / Jenis Tulisan

Background Image / Imej Latar
Language / Bahasa
English   Bahasa  Bahasa
Scroll to top