Hubungi Kami | Soalan Lazim | Pautan

 

Apa itu RSS?

RSS(2.0) adalah singkatan bagi Really Simple Syndication atau RDF Site Summary (RSS 0.9 dan 1.0)adalah suatu aplikasi XML (Extensible Markup Language) mengikut tahap spesifikasi World Wide Web Consortium (W3C) . Ia merupakan suatu format sindikasi berita dan digunakan sebagai agen untuk mendapatkan berita atau data secara atas talian daripada halaman web yang menyokong aplikasi ini.

Tajuk  
 RSS Berita
 RSS Pengumuman
 
 

 

 

 

 

 

Pelawat

Hari ini 213

Semalam 309

Mingguan 1123

Bulanan 4501

Jumlah Pelawat 647479

INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA)
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW)
Lot 2A, Persiaran Institusi,
43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan
Kod QrT: +603-87352400
F: +603-89265901
E: info@infra.gov.my

W3c Setting / Tetapan W3c
Select Color Theme / Pilih Warna Tema
Green Dark_Green Oranges Yellow
Font-size / Saiz Tulisan
Font-family / Jenis Tulisan

Background Image / Imej Latar
Language / Bahasa
English   Bahasa  Bahasa
Scroll to top